Description for image 1Description for image 2Description for image 3Description for image 4Description for image 5Description for image 6

Kontakt

Identifikačné údaje firmy :

Názov spoločenstva : Urbárske pozemkové spoločenstvo Šuja
Sídlo spoločenstva : 015 01 Šuja
Právna forma : Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou


IČO : 36132705
DIČ : 2021289809

Predseda spoločenstva : Darina Škorvánková

e-mail : sprava@urbar-suja.sk

Kancelária spoločenstva :
Nám SNP 2/2
015 01 Rajec
/budova Mestského úradu Rajec, 2. poschodie/