Description for image 1Description for image 2Description for image 3Description for image 4Description for image 5Description for image 6

Oznámenie o uskutočnení VZ dňa 22. 05. 2022

Text: 
Dńa 22.05. 2022 sa uskutočnilo VZ Urbárskeho pozemkového spoločenstva Šuja. Účasť = 84,43%.